Rastislav Krivoš-Belluš

SPS1 - Seminár z programovania v sieťach

Počas semestra bude každý prezentovať vybranú tému (aspoň jednu, v závislosti od počtu prihlásených študentov) - vysvetliť a ukázať na príkladoch, následne zadá úlohy ostatným na preriešenie (počas zvyšného času). Témy z predchádzajúcich ročníkov sú uvedené nižšie, samozrejme môžete vybrať aj inú tému súvisiacu s problematikou. K danej téme pripravte web stránku obsahujúcu aktuálne informácie a všetko potrebné k riešeniu vašich úloh.
Referáty si pripravte tak, aby ste zaujali spolužiakov a niečo nové ich naučili. Majte pripravené zaujímavé príklady pre nich na preriešenie.
Hodnotenie
dátumtémaprezentáciapredchádzajúce ročníky
26.09.2017 C#, .NET Alica Kačengová 2011, 2010, 2008
2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2003 (.NET)
2006, 2005, 2004, 2003(C#)
03.10.2017 hping Ján Kotrady 2013
17.10.2017 Node.JS Michal Pavúk 2015
31.10.2017 BitTorrent Dávid Szabari
07.11.2017 AngularJS Matej Perejda 2016, 2015, 2014
14.11.2017 Ruby Matúš Piroh 2016
21.11.2017 PHP / AJAX Milan Chrastina 2016a, 2016b, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2003, 2002
2012, 2008 (AJAX, JSP)
28.11.2017 JavaServer Faces Barbora Dvořáková
05.12.2017 React Alica Kačengová, Dávid Szabari
12.12.2017 JSON Dominika Pališínová 2016
19.12.2017 Processing Ján Kotrady
Yii Milan Chrastina 2016, 2013
JDBC, MySQL 2016, 2011, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2003, 2002
Android 2016, 2015, 2014, 2012
Pokročilá konfigurácia WWW servera Apache 2016, 2012, 2011, 2010, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002 (Apache+Tomcat)
SOAP 2016, 2011, 2010, 2007, 2005, 2004, 2003
XML, XSL, XSLT 2016, 2012, 2011, 2007, 2006, 2005, 2004
JSP, Servlety 2016, 2012, 2011, 2010, 2008 (AJAX, JSP), 2007, 2006, 2005, 2004, 2003
HTML 5 2016, 2015, 2011, 2010 (HTML5)
2007, 2006 ((X)HTML, CSS, Javascript, Document Object Model)
2005, 2004, 2003 (DOM)
2005, 2004, 2003 (Javascript, CSS)
Python, Django 2016, 2015, 2014, 2013, 2010, 2008, 2007-1,2,3, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002
JavaFX 2015, 2014, 2013, 2012, 2010
Scala+Akka 2015
Twisted 2015
SVG 2015, 2013, 2012, 2008, 2007
WebSockets 2014
Ionic + elasticsearch 2014
DART 2014
RMI, Java Beans 2013, 2012, 2010, 2007, 2005, 2004, 2003, 2003
SNMP 2013, 2012
Úvod do Java applets 2013, 2012
SQUID 2012
ASP 2011, 2010, 2006, 2005, 2003
Perl, CGI 2010, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002
XHTML+Voice 2008
CORBA 2004, 2003

Úlohy

Riešenia posielajte mailom, pričom predmet mailu musí obsahovať kód predmetu, sps1.