Rastislav Krivoš-Belluš

SPS1 - Seminár z programovania v sieťach

Počas semestra bude každý prezentovať vybranú tému (aspoň jednu, v závislosti od počtu prihlásených študentov) - vysvetliť a ukázať na príkladoch, následne zadá úlohy ostatným na preriešenie (počas zvyšného času). Témy z predchádzajúcich ročníkov sú uvedené nižšie, samozrejme môžete vybrať aj inú tému súvisiacu s problematikou. K danej téme pripravte web stránku obsahujúcu aktuálne informácie a všetko potrebné k riešeniu vašich úloh.
Referáty si pripravte tak, aby ste zaujali spolužiakov a niečo nové ich naučili. Majte pripravené zaujímavé príklady pre nich na preriešenie.
Hodnotenie
dátumtémaprezentáciapredchádzajúce ročníky
28.09.2018 Python, Django Yevhenii Nehrebetskyi 2016, 2015, 2014, 2013, 2010, 2008, 2007-1,2,3, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002
19.10.2018 C#, .NET Lucia Matušíková 2017, 2011, 2010, 2008
2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2003 (.NET)
2006, 2005, 2004, 2003(C#)
26.10.2018 PHP / AJAX Petronela Staňová 2017, 2016a, 2016b, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2003, 2002
2012, 2008 (AJAX, JSP)
09.11.2018 Meteor+Blaze Slavomír Slovenkai 2016, 2015, 2014, 2012
29.11.2018 AngularJS Yevhenii Nehrebetskyi 2017, 2016, 2015, 2014
05.12.2018 Node.JS Lucia Matušíková 2017, 2015
14.12.2018 PHP - 2.časť Petronela Staňová
21.12.2018 REST Slavomír Slovenkai
React Libor Vojtek 2017
hping 2017, 2013
BitTorrent 2017
Ruby 2017, 2016
JavaServer Faces 2017
JSON 2017, 2016
Yii 2016, 2013
JDBC, MySQL 2016, 2011, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2003, 2002
Pokročilá konfigurácia WWW servera Apache 2016, 2012, 2011, 2010, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002 (Apache+Tomcat)
SOAP 2016, 2011, 2010, 2007, 2005, 2004, 2003
XML, XSL, XSLT 2016, 2012, 2011, 2007, 2006, 2005, 2004
JSP, Servlety 2016, 2012, 2011, 2010, 2008 (AJAX, JSP), 2007, 2006, 2005, 2004, 2003
HTML 5 2016, 2015, 2011, 2010 (HTML5)
2007, 2006 ((X)HTML, CSS, Javascript, Document Object Model)
2005, 2004, 2003 (DOM)
2005, 2004, 2003 (Javascript, CSS)
JavaFX 2015, 2014, 2013, 2012, 2010
Scala+Akka 2015
Twisted 2015
SVG 2015, 2013, 2012, 2008, 2007
WebSockets 2014
Ionic + elasticsearch 2014
DART 2014
RMI, Java Beans 2013, 2012, 2010, 2007, 2005, 2004, 2003, 2003
SNMP 2013, 2012
Úvod do Java applets 2013, 2012
SQUID 2012
ASP 2011, 2010, 2006, 2005, 2003
Perl, CGI 2010, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002
XHTML+Voice 2008
CORBA 2004, 2003

Úlohy

Riešenia posielajte mailom, pričom predmet mailu musí obsahovať kód predmetu, sps1.