Rastislav Krivoš-Belluš

ASU1 - Algoritmy a štruktúry údajov

Hodnotenie

Na úspešné absolvovanie predmetu (získanie hodnotenia aspoň E) je potrebné získať minimálne 50 bodov, z toho aspoň 20 zo záverečného testu.

Zdroje