Úvod do štúdia informatiky

Celkovo možno získať aspoň 200 bodov, a to za tieto aktivity:

Každú domácu úlohu možno nahradiť vyriešením niektorej z aktuálnych úloh seminárov Malynár, MATIK a STROM.

Za absolvovaný bude predmet považovaný po splnení týchto podmienok:

Známka bude udelená po absolvovaní predmetu podľa počtu získaných bodov takto:

Materiály:

číslo téma prednáška cvičenie (+ domáce úlohy)
1 Matematický text pdf pdf
2 Spojky a kvantifikátory pdf pdf
3 Triedy a množiny pdf pdf
4 Ďalšie operácie pdf pdf
5 Relácie pdf pdf
6 Relačná algebra pdf pdf
7 Usporiadania pdf pdf
8 Ekvivalencie pdf pdf
9 Funkcie pdf pdf
10 Mohutnosti pdf pdf
11 Nekonečná pdf pdf
12 Kardinálna aritmetika pdf pdf