Úvod do štúdia informatiky

Celkovo možno získať aspoň 100 bodov, a to za tieto aktivity:

Za cvičenia možno získať body za tieto aktivity:

Za absolvovaný bude predmet považovaný po splnení týchto podmienok:

Prvá časť záverečnej písomky (test) bude odpustená tomu, kto získa v Krvopote v každej sérii aspoň 10 bodov a spolu aspoň 25 bodov.

Známka bude udelená po absolvovaní predmetu podľa počtu získaných bodov takto:

Prednášky:

Cvičenia (+ domáce úlohy):