Kryptografické protokoly - ÚINF/KRP


Kurz ku kryptografickým protokolom bude tento semester v pondelky od 14:25 v P16 alebo v LKB (podľa oznámenia).

I. Kryptografické protokoly, možnosti automatickej verifikácie
II. Neštandardné protokoly, zabezpečujúce špeciálne ciele
III. Aktuálne problémy a riešenia pomocou kryptografických protokolov (semináre)

Hodnotenie
Celkové hodnotenie - aspoň 70 bodov E, 80 bodov D, 90 bodov C, 100 bodov B, 110 bodov A

Témy na semináre:

  Prebraté a plánované témy
24.9.2018
P16
Úvod - bezpečnostné ciele modernej kryptografie, kryptografické protokoly a možnosti útokov.
Autentifikácia a distribúcia kľúčov pomocou symetrickej kryptografie.
Využitie dôveryhodného centra pre autentifikáciu a distribúciu kľúčov pomocou symetrickej kryptografie.
Autentifikácia a distribúcia kľúčov pomocou asymetrickej kryptografie.
Autentifikácia pomocou dôveryhodných centier, PKI, využitie certifikátov.
1.10.2018 Analýza protokolov pomocou logík vier - idealizácia protokolu, odvodzovacie pravidlá.
BAN logika, ohraničenia, GNY rozšírenie.
Prostredie ABLOB (Win)

Doporučená literatúra :

Boyd, Mathuria: Protocols for Authentication and Key Establishment, Springer, 2003 (local)
Ryan, Schneider: Modelling and Analysis of Security Protocols, Addison Wesley, 2001
Mao: Modern Cryptography: Theory and Practice, Prentice Hall, 2003
Menezes, van Oorschot, Vanstone: Handbook of Applied Cryptography, CRC Press, 1996
Douglas R. Stinson: Cryptography: Theory and Practice, Third Edition, Chapman & Hall/CRC, 2006
Bruce Schneier: Applied Cryptography, Second Edition, John Wiley & Sons Inc., 1996
ePrint archív aktuálnych článkov IACR
Skriptá Kryptológia od Martina Staneka

Doplnková literatúra:


Ďalšie zdroje na Sieti :

Kryptografické kompendium J. Savarda
CryptoDox
Lipmaa - kryptopointre
Crypto-world
IACR
NSA
RSA Laboratories

Projekt AVISPA - Vybrané protokoly; zoznam v ps
Špecifikačný jazyk - tutoriál
ablob zip, proverif zip