Stránky diplomového seminára

Nové diplomové práce, zadané na ÚINF v roku 2019

Zadanie Riešiteľ Téma Vedúci O

P - prezentácia, Z - rozšírené zadanie
Zmeny a doplnenia možno posielať na adresu jirasek at upjs.sk so subjektom DP.
Späť na stránku diplomového seminára