Dnes je štvrtok, 17.október 2019. Meniny oslavuje Hedviga slovensky   |   english
 
 
 
  

 

Ústav informatiky a Ústav matematických vied

sobota 26. 5. 2018, o 13:00 hod. Miesto konania: Jesenná 5, poslucháreň prof. RNDr. E. Jucoviča, DrSc.
 
Ako sme sa snažili Vás vychovávať
prof. RNDr. Lev Bukovský, DrSc.
Vychovávali sme dva typy absolventov: učiteľov a matematikov. Pokúsim sa prezradiť naše globálne a niektoré čiastočné ciele pri ich výchove. Medzi čiastočné ciele zaraďujem aj výchovné ciele niektorých konkrétnych prednášok. Bol by som rád, keby naši absolventi nám povedali, ako sa nám darilo plniť nami stanovené ciele.
 
Ako sa vyvíja Ústav informatiky, čo dnes ponúkame študentom
prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc.
V príspevku bude stručne charakterizovaná práca Ústavu informatiky do dnešných dní, budú uvedené zmeny, ktoré boli zavedené v štúdiu informatiky, úspechy v oblasti vedecko-výskumnej činnosti, ako aj významné väčšie projekty, ktoré rozvoj Ústavu značne podporili. Ústav sa tiež podieľa na organizácii domácich a zahraničných konferencií, ktoré pomáhajú pri medzinárodnej spolupráci.
 
O mojom štúdiu na UPJŠ a o skvelej téme diplomovej práce
prof. RNDr. Alice Kelemenová, CSc.
V prednáške uvediem, ako sme počas štúdia v rokoch 1967 - 1972 boli usmernení k tvorivej vedeckej práci a ako ovplyvnila zadaná téma mojej diplomovej práce moju ďalšiu profesionálnu dráhu. Spoznáte prirodzene motivovaný, jednoducho sformulovaný problém o konečných automatoch, známy dnes ako Černého hypotéza, ktorý je od čias mojich štúdií až doposiaľ otvorený. Osobnosti a školy, ktoré na jej riešení pracovali/pracujú a zaujímavosti, ktoré doteraz ovplyvnili jej riešenie a dosiahnuté výsledky.
 
Čo mi dala Prírodovedecká fakulta UPJŠ a čo by som od nej ešte chcel
RNDr. Peter Bugata, PhD.
Príspevok je osobnou výpoveďou absolventa PF UPJŠ, ktorý sa počas svojho života často pohyboval na hranici medzi akademickou sférou a podnikateľským prostredím. Uvedie najdôležitejšie poznatky a skúsenosti získané počas štúdia, ktoré ovplyvnili jeho profesionálnu kariéru. Autor vysvetlí, v čom vidí prednosti absolventov študijných odborov matematika a informatika PF UPJŠ pred absolventmi príbuzných odborov iných vysokých škôl pri uplatnení v praxi a približuje požiadavky súčasných softvérových firiem na svojich budúcich zamestnancov.
 
 

Slávnostné kolokvium „50 rokov informatiky na UPJŠ“

Dňa 24. októbra 2017 v čase 8:30 – 12:30 sa organizuje stretnutie Klubu učiteľov informatiky v posluchárni SJ0C01 (m. č. 40, vedľa vrátnice) na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ, Jesenná 5 v Košiciach. Témou stretnutia je Bezpečná práca s webom a elektronická komunikácia so štátom. Lektormi podujatia sú: RNDr. JUDr. Pavol Sokol, PhD., Mgr. Terézia Mézešová a Bc. Ján Kotrady. 

 

Viac informácií

 

Vo štvrtok 2. februára 2017 od 10.30 v P19  sa bude konať prednáška: 

Dr. habil. Benedek Nagy, PhD 

Automata with translucent letters

http://sui.ics.upjs.sk/index.php/2017/Automata-with-translucent-letters

 

 

 

 

 

 Ústav informatiky usporiada 17.-19.1.2017 začiatočnícky kurz programovania v programovacom jazyku Python pre pracovníkov PF UPJŠ,  ktorí tento jazyk potrebujú pri svojej práci. Počet záujemcov je ohraničený počtom miest v počítačovej učebni P03 (Park Angelinum, 1. poschodie), preto prosíme záujemcov, aby sa prihlásili e-mailom u doc. G. Andrejkovej, gabriela.andrejkova AT upjs.sk.

Druhý kurz programovania v Pythone pre pracovníkov PF UPJŠ

 

 

6. , 8.- 9. 2. 2017 od 12:30 - 15:30 h

 

Ústav informatiky usporiada ďalší začiatočnícky kurz programovania v programovacom jazyku Python pre pracovníkov PF UPJŠ, ktorí tento jazyk potrebujú pri svojej práci.  Počet záujemcov je ohraničený počtom miest v počítačovej učebni P03 (Park Angelinum, 1. poschodie), preto prosíme záujemcov, aby sa prihlásili e-mailom u doc. G. Andrejkovej (gabriela.andrejkova AT upjs.sk).

 Súťaž ACM ICPC (International Collegiate Programming Contest) je súťaž trojčlenných tímov študentov z tej istej univerzity. Súťažné tímy si môžu zmerať sily s ostatnými kolegami, predviesť a vylepšiť si svoje znalosti v riešení úloh.


Lokálne kolo súťaže sa uskutoční v rámci súťaže CTU Open Contest v dňoch 27. a 28. októbra 2017, v miestnosti SA1C03 (P/03).

 

 Európska komisia vyhlásila druhú výzvu na kľúčovú akciu KA1 – Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl z/do partnerských krajín (tzv. KA 107 - mobilita). Výzva je uvedená na internetovej stránke www.erasmusplus.sk. Výzva sa týka len regiónov Južné Stredomorie, Ázia, Africké, karibské a tichomorské krajiny.

Finálové kolo štrnástej sezóny sa uskutoční v dňoch 30. mája – 1.júna 2016 (pondelok až streda) v UVZ Danišovce.

Dňa 24. 5. 2017 v čase 14:00 - 16:30 sa koná 3. online kolo programátorskej súťaže PALMA junior pre žiakov základných a stredných škôl. 

Stránka súťaže:

http://di.ics.upjs.sk/palmaj/

 

 

V dňoch 23. a 24. mája 2016 si budú môcť študenti stredných škôl vyskúšať stať sa vysokoškolákom na Prírodovedeckej fakulte Univerzity P.J. Šafárika na jeden deň a oboznámiť sa bližšie s vysokoškolským prostredím. 

Ústav informatiky organizuje prednášky s názvom:

 • Základy počítačových hier
 • Tvorba hry pre mierne pokročilých programátorov
 • Naučte sa prezentovať

Viac informácií:

http://www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/13521/

 V dňoch 23. a 24. mája 2016 si budú môcť študenti stredných škôl vyskúšať stať sa vysokoškolákom na Prírodovedeckej fakulte Univerzity P.J. Šafárika na jeden deň a oboznámiť sa bližšie s vysokoškolským prostredím. 

Ústav informatiky organizuje prednášky s názvom:

 • Základy počítačových hier
 • Tvorba hry pre mierne pokročilých programátorov
 • Naučte sa prezentovať

Viac informácií:

http://www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/13521/

 

Dňa 4. októbra 2017 v čase 14:00 - 16:45 sa uskutoční  stretnutie Klubu učiteľov informatiky v Historickej aule, Rektorát UPJŠ, Šrobárová 2, Košice na tému Moderné trendy vyučovania informatiky. 

 

Viac informácií:

https://www.upjs.sk/public/media/6631/kui2017_18_pozvanka_1.pdf

 

Europe Code Week – Týždeň programovania 10.-18.10.2015

Utorok
13.10.2015
14:00 – 16:30

SA1C05 (P/05)
Učiteľský Seminár k Olympiáde v Informatike
Inštruktáž pre stredoškolských učiteľov informatiky k riešeniam úloh domáceho kola 31. ročníka olympiády v informatike.

Utorok
13.10.2015
14:30 – 17:00

SA1C02 (P/02)

ics.upjs.sk/kruzok

Informatický krúžok Z
Krúžok primárne pre žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl zameraný na programovanie v App Inventore a v Pythone.

Streda
14.10.2015
14:30 – 16:30

SA1C05 (P/05)

ics.upjs.sk/kruzok

Informatický krúžok S
Inštruktáž primárne pre žiakov stredných škôl informatiky k riešeniam úloh domáceho kola 31. ročníka olympiády v informatike (oboch kategórií).

Ďalšie týždne budú venované algoritmom a programovaniu.

Štvrtok
15.10.2015
15:00 – 18:00

palma.strom.sk

Palma – domáce kolo
Prvé domáce kolo štrnástej sezóny súťaže PALMA v školskom roku 2014/2015.

PALMA (Programovanie ALgoritmy MAtematika) je súťaž dvojíc v programovaní určená študentom stredných škôl, skladajúca sa z dvoch on-line kôl a jedného finálového kola.

registrácia do
31.01.2016

ics.upjs.sk/ihra
IHRA
IHRA je súťaž v tvorbe počítačových hier s voľnými pravidlami. Súťažné hry môžu byť ľubovoľného žánru a môžu byť zamerané na ľubovoľnú tému. Na programovanie je možné použiť obľúbený programovací jazyk, herný engine alebo ich kombináciu. V súťaži privítame hry, ktoré sú vyvíjané buď v priebehu aktuálneho školského roka, alebo v rámci dlhodobejšieho projektu. IHRA je určená pre žiakov, študentov, nadšencov aj profesionálnych vývojárov.


Ďalšie info: plagátik

 Krajské kolo 32. ročníka Olympiády v informatike sa uskutoční dňa 17. januára 2017 o 9.00 hod. v priestoroch PF UPJŠ na Jesennej 5 v Košiciach, miestnosť SJ2P11
Časový harmonogram súťaže: [predbežne]
8,30 – 9,00 prezentácia súťažiacich
9,00 – 9,15 otvorenie súťaže
9,15 – 13,15 riešenie súťažných úloh
13,30 - 14,00 ukončenie súťaže

Prvé domáce kolo štrnástej sezóny súťaže PALMA v školskom roku 2015/2016.
Registrácia 14D1

Súťaž ACM ICPC (International Collegiate Programming Contest) je súťaž trojčlenných tímov študentov z tej istej univerzity. Súťažné tímy si môžu zmerať sily s ostatnými kolegami, predviesť a vylepšiť si svoje znalosti v riešení úloh.

Lokálne kolo súťaže sa uskutoční v rámci súťaže CTU Open Contest v dňoch 23. a 24. októbra 2015, v miestnosti SA1C03 (P/03).

 

Dňa 9. októbra 2015 sa uskutoční Deň otvorených dverí PF UPJŠ, ktorého súčasťou bude aj program na Ústave informatiky. Viac informácií na stránke:

dod.ics.upjs.sk/

 

Prof. RNDr. Jiří Wiedermann, DrSc. 

Ústav informatiky, Akademie věd České republiky

21. októbra 2015 o 16:00
v miestnosti Historická aula, Rektorát UPJŠ

Kdo se bojí umělé inteligence a robotů?

Abstrakt:
Koncem r. 2014 proběhlo tiskem celého světa varování slavného fyzika Stephena Hawkinse, že umělá inteligence časem převýší lidskou úroveň a super-inteligentní robotické systémy převezmou vládu nad světem a lidstvo bude vyhubeno. Je v pozadí této zprávy nějaká racionální úvaha, anebo vychází pouze z vědecky nepodložených vizí z katastrofických filmů, sci-fi románů a honby za senzacemi? V přednášce přístupným způsobem uvedeme odborné argumenty, které ukazují, že apokalyptickému scénáři lze předejít a super-inteligentní systémy mohou sloužit pro dobro a rozvoj lidské civilizace.

doc. RNDr. Csaba Török, CSc. 

Ústav informatiky, PF UPJŠ, Košice

30. septembra 2015 o 12:55
v miestnosti SA1C03 (P/03)

Zrýchlenie výpočtu interpolačných splajnov

Abstrakt:
Splajny tvoria základ grafického a fyzikálneho modelovania. Neznáme koeficienty interpolačných splajnov sa v pozadí riešia pomocou LU dekompozície trojdiagonálnych matíc. Ukážeme, ako je možné aj takéto štandardné algoritmy vylepšiť. Zrýchlenie dosiahneme vďaka použitiu nedávno dokázanej vlastnosti polynómov so susednými stupňami. V dôsledku nového výpočtového modelu na báze polynómu vyššieho stupňa sa rozmer matíc zredukuje na polovicu a otvorí sa tak cesta k návrhu nových, efektívnych sekvenčných ale aj paralelných algoritmov pre krivky a povrchy.

Úspech študentov PF UPJŠ na Česko – Slovenských konferenciách ŠVOČ v informatike a didaktike informatiky

V dňoch 27. – 29. 5.2015 sa na pôde Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave konal 16. ročník Česko – Slovenskej ŠVOČ v matematike a informatike. Vyhlasovateľom súťaže boli Slovenská matematická spoločnosť JSMF a Česká matematická spoločnosť JČMF. K oceneným študentom sa zaradili aj dvaja naši študenti Štefan Bocko (2.miesto) a Miroslav Opiela (3. miesto).

Na III. Česko- Slovenskej študentskej vedeckej konferencii v didaktike informatiky, ktorú organizovala 5. júna 2015 Pedagogická  fakultu Ostravskej univerzity, našu fakultu úspešne reprezentovala Bc. Erika Lišivková, ktorá sa v sekcii Metodické práce a pedagogický software umiestnila na 1. mieste s prácou na tému Výučba programovania mobilných aplikácií.

Viac informácií:

http://www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/11764

Druhé domáce kolo trinástej sezóny súťaže PALMA v školskom roku 2014/2015.
Registrácia 13D2

 6. mája 2015 (streda) bude prebiehať vyučovanie podľa piatkového rozvrhu.

Deadline24
team programming marathon

info tu

Dňa 6. februára 2015 sa uskutoční v priestoroch Ústavu informatiky Deň otvorených dverí.

Program v rámci Ústavu informatiky:

http://www.upjs.sk/public/media/11242/DOD2015_UINF.pdf

Program v rámci celej Prírodovedeckej fakulty:

http://www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/11242

 

Krajské kolo 30. ročníka Olympiády v informatike sa uskutoční dňa 20. januára 2015 o 9.00 hod. v priestoroch PF UPJŠ na Jesennej 5 v Košiciach, miestnosť SJ2P11
Časový harmonogram súťaže:
8,30 – 9,00 prezentácia súťažiacich
9,00 – 9,15 otvorenie súťaže
9,15 – 13,15 riešenie súťažných úloh
13,30 - 14,00 ukončenie súťaže

Sociálne siete vs. základné ľudské práva a slobody

Miesto:

 • Šturko, Medická 6 a live

Čas:

 • 10.12.2014 o 19:00 - 21:00

Obsadenie: členovia EISi (European Information Society institute)

 • Pavol Sokol (doktorand na ÚInf)
 • Ľubomír Lukič (bývalý študent UPJŠ)

plagát

 Vianočná kapustnica Ústavu informatiky sa bude konať 16.12.2014 so začiatkom o 17:00 v jedálni na Jesennej 5.

Lístky budú v predaji za 3€ u:

 • Július Malčovský
 • Matej Nikorovič
 • Zuzana Repáňová

 Dňa 5. novembra 2014 sa uskutoční 1. kolo 10. ročníka súťaže PALMA JUNIOR.

Projekt KVARK: Kurz všeobecných pedagogických kompetencií a experimentálnych zručností pre doktorandov/postdoktorandov Ústavu informatiky (16. - 20. 6. 2014)

program

Workshop and lecture series on "Cognitive neuroscience of auditory and cross-modal perception"

2. apríla 2014 o 13:00 v miestnosti SJ2S06

Henrich Slezák
Špecializovaný útvar CSIRT.SK

Riadenie informačnej bezpečnosti

Abstrakt:

Prednáška je venovaná systému riadenia informačnej bezpečnosti. Prináša krátky prehľad legislatívnej a normatívnej bázy informačnej bezpečnosti a jednotlivých oblastí jej riadenia, ktorými sú predovšetkým riadenie rizík, organizačná, fyzická a personálna bezpečnosť, riadenie prístupu, riešenie bezpečnostných incidentov, audit bezpečnosti informačných systémov a vzájomné prepojenie týchto prvkov.

26. marca 2014 o 13:00 
v miestnosti SJ2S06 (P/06)


Dr. Milan Jovovic 
Hosť Ústavu informatiky, PF UPJŠ, Košice v rámci štipendia SAIA 

Stochastic Resonance Synergetics: a dynamical data modeling methodology for multidimensional scaling

Viac info:

http://sui.ics.upjs.sk/index.php?section=detail&ID=mj2014

 

Toto je druhé domáce kolo dvanástej sezóny súťaže PALMA v školskom roku 2013/2014.
Registrácia 12D2

2. kolo 9. ročníka on-line súťaže PALMA junior sa uskutoční 19. 3. 2014 v čase od 14:00-17:00. Chat bude spustený už od 13:00.

10. marca 2014 o 14:30 v miestnosti SJ2S06

Ondrej Štibrík
IBM Slovensko

Continuous Integration a Continuous Delivery

Abstrakt:

 

 • Je môj projekt pripravený na Continuous Integration? Ako a s čím začať?
 • Čo je možné začleniť do Continuous Integration hneď a čo všetko je potrebné a možné urobiť pre dosiahnutie efektívneho Continuous Integration prípadne Continuous Delivery systému?
 • Predstavenie benefitov vyplývajúcich z fungujúceho Continuous Delivery systému.

 

RNDr. Miroslav Soták, PhD.

Ústav biologických a ekologických vied, PF UPJŠ, Košice 

5. marca 2014 o 13:00 v miestnosti SJ2S06 (P/06)

Bioinformatika - možné smery výskumu na PF UPJŠ

http://sui.ics.upjs.sk/index.php?section=detail&ID=ms2014

40th International Conference on Current Trends in Theory and Practice of Computer Science
January 25-30, 2014
Hotel Atrium, Nový Smokovec, High Tatras, Slovakia

Deň otvorených dverí na Ústave informatiky.

Program na jednotlivých ústavoch:

http://www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/10089

 

Vzdelávací projekt SAP Akadémia, ktorý je zameraný na oblasť Informačné technológie (IT), dnes slávnostne spustili v Košiciach. Akadémia funguje pod hlavičkou združenia Košice IT Valley, partnerom je spoločnosť SAP Slovensko a sídlom Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach...

Napísali o nás : hlavnespravy.sk

Milí študenti,
v dňoch 3.2.2014 - 14.2.2014 sa koná upresňujúci zápis predmetov na letný semester akademického roka 2013/2014. Dovoľujeme si Vás upozorniť na blok dištančných predmetov zaradený medzi výberové predmety (blok C). Dištančná forma štúdia bude prebiehať cez systém Moodle naozaj dištančne, t.j. štúdium doma zo zverejnených materiálov, priebežné testy cez internet, záverečná skúška prezenčne. Vybrať si možno jeden z predmetov zaradených do bloku.

blok IT v práci s projektami:

 • Databázy a informačné systémy
 • Projektový manažment
 • Princípy informačnej bezpečnosti
 • Web a návrh používateľských rozhraní

Podrobnejší popis predmetov nájdete v kompletnom znení tu

Vianočná kapustnica Ústavu informatiky sa bude konať 18.12.2013 so začiatkom o 16:00 v jedálni na Jesennej 5.

Lístky budú v predaji od 9.12. na sekretariáte Ústavu informatiky a aj v kanceláriách 38A (Juraj Šebej a Lukáš Miňo) a 33 (Peter Lokša).

V dňoch 30.3.-11.4.2014 sa na Technickej Univerzite v Sofii uskutoční ďalší ročník intenzívneho Erasmus pobytu INTERCULTURAL KNOWLEDGE TRANSFER IN ENGINEERING FOR A SUSTAINABLE GLOBAL ICT COMMUNITY - SUSCOMTEC (Predchádzajúce ročníky boli v Debrecene (Maďarsko) a vo Valencii (Španielsko)).

Prierezovou temou je "the sustainability in the ICT sector". Počas dvoch týždňov študenti absolvujú prednášky vedené učiteľmi z 15 zapojených univerzít (z 11 krajín).

Študenti majú plne hradené ubytovanie a čiastočne stravu a cestovné.

Zúčastniť sa možu 2-4 študenti informatiky (2Ib, 1Im, prípadne 3Ib, 2Im). Kontaktnou osobou je Rastislav Krivoš-Belluš.

Krajské kolo súťaže ZENIT 2013/2014 v programovaní

Dňa 21.11.2013 v miestnosti SA1C03 o 17:00 sa uskutoční súťaž v programovaní Turingových strojov TURING 2013.

poster

5. decembra 2013 o 13:30 v miestnosti VKM

Lucia Hustatyová
T-Systems Slovakia

Oracle databáza a cloudové riešenia

Abstrakt:

Oracle Database 12c predstavuje novu architekturu, ktora dovoluje lahsi sposob na rozmiestenie a manazovanie databazoveho cloud-u. Inovacie ako su:

 • Oracle Cloud
 • Oracle Multitenant, pre konsolidaciu viacnasobneho mnozstva databaz
 • Automatic Data Optimization s Heat Map, pre kompresiu a vrstvenie dat vo vyssej hustote
 • maximalizacia zdrojov pre efektivitu a flexibilitu

 

28. novembra 2013 o 13:32 v miestnosti VKM

Michal Kubenka

Aplikovaná matematika v praxi

Abstrakt:

Popularita a povedomie o 3D tlači sa neustále zvyšuje. Borí bariéry v oblasti dizajnu a výroby, umožňuje nám robiť to, čo bolo predtým nemožné pre každého so základnou znalosťou technológie. Na tomto workshope sa oboznámime so základnými princípmi 3D tlače – návrh 3D modelu, príprava modelu pre tlač a 3D tlač. Účastníci si môžu priniesť aj vlastné návrhy, ktoré si vytlačíme. Dizajnéri, inžinieri, architekti, podnikatelia a nadšenci: tento workshop je vhodný pre začiatočníkov, aj pre tých skúsenejších. Každý, kto sa zaujíma o 3D tlač a chce sa niečo naučiť, by mal určite prísť!

21. novembra 2013 o 13:30 v miestnosti VKM

Jozef Kiseľák
Ústav matematických vied, PF UPJŠ

Aplikovaná matematika v praxi

Abstrakt:

Počas prednášky sa pozrieme na to, či mi vedomosti zo školy pomohli pri náplni práci vo firme (poisťovňa, banka), ktorej produkty priamo súvisia s matematikou. Spomenieme niektoré bežné nástroje, ktoré sa pri tom nutne používali.

Hervé GUILLERMET
Francúzsky atašé pre univerzitnú a vedeckú spoluprácu

Štúdium a výskum vo Francúzsku

v utorok 19. 11. 2013 o 10.00 hod.
Historická aula,Rektorát UPJŠ

Témy:

 • Francúzsky vysokoškolský systém a štúdium vo Francúzsku
 • Prezentácia štipendií francúzskej vlády
 • Program vedeckej spolupráce Štefánik

pozvánka

Hlasujte o najlepšiu diplomovú prácu roka v súťaži ACM SPY

Práce našich študentov sa dostali do galérie najlepších

 • Mihalčin Patrik: Putá medzi formálnými kontextami
 • Šinaľ Peter: Unifikácia produktov internetových obchodov

 

leták k hlasovaniu o výhru

Projekt IRES - školenie učiteľov pre inováciu študijného programu Informatika sa uskutoční v dňoch 2. - 6. decembra 2013 so začiatkom o 8:00 v miestnosti:

pondelok, utorok - VKM streda, štvrtok - SJ2S06 (P/06)

RNDr. Jan Konečný, PhD.
Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

6. novembra 2013 o 13:00
v miestnosti SJ2S06 (P/06)

Toward Reduction of Formal Fuzzy Context

Abstrakt:
We consider the problem of characterizing and computing a minimal context for a given fuzzy context. That is, for a given binary fuzzy relation between a set of objects and a set of attributes, we want to obtain a new fuzzy relation in such a way that its concept lattice is isomorphic to the concept lattice of the original fuzzy relation and such that the new fuzzy relation is minimal. It turns out that the essence of this problem may be rephrased as the problem of finding bases of fuzzy closure systems. In the Boolean case, the problem is relatively simple and its solution is well known. In a fuzzy setting, the problem is more complex, basically because there are two generating operations involved: intersection, which is the only operation involved in the Boolean case, and shift, which is degenerate in the Boolean case. In this paper, we present some first results, examples, and issues for future research in this problem.

Učiteľský Seminár k Olympiáde v Informatike (USOI) sa uskutoční dňa 16.10.2013 od 14:30 v miestnosti SJ2S06 na pôde PF UPJŠ, Jesenná 5 v Košiciach

PeaDr. Ján Guniš
Ústav informatiky, PF UPJŠ, Košice

18. septembra 2013 o 14:00
v miestnosti SJ2S06 (P/06)

Tvorba algoritmov a rozvoj algoritmického myslenia žiakov v stredoškolskej informatike

Abstrakt:
V prednáške sa budeme zaoberať problematikou výučby tematického okruhu „Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie“ na stredných školách a predstavíme výsledky našej práce. Analyzovali sme faktory vplývajúce na vyučovanie tejto témy, zaužívanú terminológiu, obsah vyučovania definovaný v Štátnom vzdelávacom programe (ŠVP), dostupné učebnice, postoj učiteľov a rôzne spôsoby vyučovania. Predstavíme zistené pedispozície žiakov, začínajúcich programátorov. Na základe predchádzajúcich výsledkov a analýz sme definovali východiská pre návrh metodiky. Vytvorili sme model reprezentujúci algoritmické myslenie žiakov a navrhli spôsob jeho merania formou písomného testu. Spresnili sme ŠVP o špecifické ciele a exemplifikačné úlohy a navrhli schému vyučovania algoritmizácie s dôrazom na prepojenie s reálnym svetom, aktivitu žiaka, tímovú prácu a riešenie problémov. Navrhnutú metodiku sme overili v reálnej praxi. V závere uvedieme námety pre pokračovanie práce a na ďalšie skúmanie v tejto oblasti.

RNDr. Rastislav Adámek 
Ústav informatiky, PF UPJŠ, Košice

18. septembra 2013 o 14:30
v miestnosti SJ2S06 (P/06)

Optimalizácia kodeku H.264 vo videokonferenčnom systéme

Abstrakt:
Komunikácia ľudí na veľké vzdialenosti sa v súčasnosti využíva čoraz častejšie. Videokonferencie sú súčasťou pracovného ale aj súkromného života. So skvalitňovaním internetu a s rýchlym vývojom mobilných zariadení je používanie videokonferencií bežnou vecou každodenného života. V systéme využívajúcom videokomunikáciu sú dôležité softvérové súčasti, ktorých výkon a efektivitu ovplyvňujú v nich použité algoritmy. V tejto prednáške je navrhnutý algoritmus predikcie pohybových vektorov pomocou zladenia hrán. Tento algoritmus dosahuje kvalitnejšie video pri porovnateľnom zaťažení procesora a pri porovnateľnom dátovom toku. Porovnávanie výhod nami navrhovaného algoritmu pre výpočet pohybových vektorov bolo urobené pomocou štyroch kritérií špičkový pomer signál/šum, vyťaženie procesora, čas a množstvo prenesených dát. Pri testovaní sme použili štyri videosekvencie s farebným formátom YUV, s rozlíšením 352x288 obrazových bodov a dĺžkou 300 snímok. Tieto videosekvencie boli načítané so súboru následne na to boli kódované, potom dekódované a nakoniec uložené do súboru. Podľa vstupných a výstupných snímok sme vedeli porovnať kvalitu výslednej snímky a zároveň ju porovnať s dvanástimi základnými algoritmami pre výpočet pohybových vektorov.

13. ročník konferencie ITAT sa bude konať v hoteli Zornička na Donovaloch v dňoch 11.-15. 9. 2013.

Dňa 16.septembra 2013 sa bude konať obhajoba dizertačnej práce doktoranda Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach

RNDr. Martina Šumáka.

Názov práce: "Preferential top-k search over local data"

Školiteľ: doc. RNDr. Stanislav Krajči, PhD.
Konzultant: RNDr. Peter Gurský, PhD.

Čas: 9:30
Miesto: SJ2S06 [P/06], Jesenná 5

Slovenskí informatici získali na IOI 2013 v austrálskom Brisbane štyri medaily, z toho 2 zlaté.
Bližšie info na http://ics.upjs.sk/~rkb/oi/2013.html

7. ročník letnej školy sa koná 8.7.-12.7.2013.

Finálové kolo sa uskutoční 30. 5. 2013 o 9:00 na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach.

  Na česko-slovenskom kole študentskej vedecko-odbornej činnosti ŠVOČ 2013 v Opave sa umiestnili naši študenti  jednotlivých sekciách:

 • Matej Aštary – 3. miesto (teoretická informatika)
 • Patrik Mihalčin – čestné uznanie (teoretická informatika)

kompletná výsledková listina

Ing. Beata Tomoriova

Katedra kybernetiky a umelej inteligencie, FEI TU Kosice

22. mája 2013 o 14:00
v miestnosti SJ2S06 (P/06)

Contextual plasticity in spatial hearing

Abstract

We examine the plasticity of human auditory spatial perception, focusing on new phenomenon referred to as „contextual plasticity“. This phenomenon shows that performance in a simple task of localizing a single target can depend on the context in which the task is performed. The context is represented by an interleaved more complex localization task, in which the target is preceded by another sound. In this talk, we present the results of two behavioral experiments, in which we examined various spatial aspects of contextual plasticity in order to understand why this effect occurs and what its underlying neural representation is. In addition, we present a model developed to describe observed plastic changes.

 

sui.ics.upjs.sk

Dr. Henryk Radoslaw Jedynak

15. mája 2013 

 

10:00 , SA1C02 :

      Introduction to computer virtualization

13:00  , SJ2S06 (P/06) :

      Introduction to organizing virtual computer clusters

 

sui.ics.upjs.sk

 

 

 

 

 
 

  Podujatia
Su Mo Tu We Thu Fr Sa
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30