Dnes je streda, 20.február 2019. Meniny oslavuje Lívia slovensky   |   english
 
 
 
  

 
Stretnutie absolventov PF UPJŠ

Ústav informatiky a Ústav matematických vied

sobota 26. 5. 2018, o 13:00 hod. Miesto konania: Jesenná 5, poslucháreň prof. RNDr. E. Jucoviča, DrSc.
 
Ako sme sa snažili Vás vychovávať
prof. RNDr. Lev Bukovský, DrSc.
Vychovávali sme dva typy absolventov: učiteľov a matematikov. Pokúsim sa prezradiť naše globálne a niektoré čiastočné ciele pri ich výchove. Medzi čiastočné ciele zaraďujem aj výchovné ciele niektorých konkrétnych prednášok. Bol by som rád, keby naši absolventi nám povedali, ako sa nám darilo plniť nami stanovené ciele.
 
Ako sa vyvíja Ústav informatiky, čo dnes ponúkame študentom
prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc.
V príspevku bude stručne charakterizovaná práca Ústavu informatiky do dnešných dní, budú uvedené zmeny, ktoré boli zavedené v štúdiu informatiky, úspechy v oblasti vedecko-výskumnej činnosti, ako aj významné väčšie projekty, ktoré rozvoj Ústavu značne podporili. Ústav sa tiež podieľa na organizácii domácich a zahraničných konferencií, ktoré pomáhajú pri medzinárodnej spolupráci.
 
O mojom štúdiu na UPJŠ a o skvelej téme diplomovej práce
prof. RNDr. Alice Kelemenová, CSc.
V prednáške uvediem, ako sme počas štúdia v rokoch 1967 - 1972 boli usmernení k tvorivej vedeckej práci a ako ovplyvnila zadaná téma mojej diplomovej práce moju ďalšiu profesionálnu dráhu. Spoznáte prirodzene motivovaný, jednoducho sformulovaný problém o konečných automatoch, známy dnes ako Černého hypotéza, ktorý je od čias mojich štúdií až doposiaľ otvorený. Osobnosti a školy, ktoré na jej riešení pracovali/pracujú a zaujímavosti, ktoré doteraz ovplyvnili jej riešenie a dosiahnuté výsledky.
 
Čo mi dala Prírodovedecká fakulta UPJŠ a čo by som od nej ešte chcel
RNDr. Peter Bugata, PhD.
Príspevok je osobnou výpoveďou absolventa PF UPJŠ, ktorý sa počas svojho života často pohyboval na hranici medzi akademickou sférou a podnikateľským prostredím. Uvedie najdôležitejšie poznatky a skúsenosti získané počas štúdia, ktoré ovplyvnili jeho profesionálnu kariéru. Autor vysvetlí, v čom vidí prednosti absolventov študijných odborov matematika a informatika PF UPJŠ pred absolventmi príbuzných odborov iných vysokých škôl pri uplatnení v praxi a približuje požiadavky súčasných softvérových firiem na svojich budúcich zamestnancov.
 
 
 
 

  Podujatia
Su Mo Tu We Thu Fr Sa
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2